Gizlilik Politikası

Murat ÇAY Organik Arı Ürünleri Olarak Kişisel Verilerinizin Güvenliği Hususuna Azami Hassasiyet Göstermekteyiz. Murat ÇAY Organik Arı Ürünleri Olarak Ürün Ve Hizmetlerimizden Faydalanan Kişiler Dahil, Murat ÇAY Organik Arı Ürünleri İle İlişkili Tüm Şahıslara Ait Her Türlü Kişisel Verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK”) Uygun Olarak İşlenerek, Muhafaza Edilmesine Önem Vermekteyiz. Bu Sorumluluğumuzun Tam Bilinci İle KVKK Uyarınca "Veri Sorumlusu” Sıfatıyla, Kişisel Verilerinizi Aşağıda Yer Alan Kapsamda Ve Şartlarda İşlemekteyiz.

Murat ÇAY Organik Arı Ürünleri Tarafından Kişisel Verilerinizin Ne Tür Yöntemler Aracılığıyla Ve Hangi Amaçlar Doğrultusunda İşlendiği Ve Saklandığı Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin Murat ÇAY Organik Arı Ürünleri Gizlilik İlkeleri Ve Çerezler Hakkında Bildirim'i İnceleyebilirsiniz.

1.Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri, KVKK’da Kimliği Belirli Veya Belirlenebilir Gerçek Kişiye İlişkin Her Türlü Bilgi Olarak Tanımlanmıştır. Buna Göre Bizimle Paylaştığınız Adınız, Soyadınız, Doğum Tarihiniz, Kimlik Numaranız, Elektronik Posta Adresiniz, Telefon Numaranız Ve Benzeri Bilgiler Kişisel Veri Olarak Adlandırılmaktadır.

Murat ÇAY Organik Arı Ürünleri, Kişisel Verilerinizi, Murat ÇAY Organik Arı Ürünleri İle Doğrudan Paylaştığınız Hallerde, Otomatik Yollarla Veya Üçüncü Şahıs Platformları Gibi Başka Kaynaklar Aracılığıyla Toplamaktadır.

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Dayanağı Nedir?

Murat ÇAY Organik Arı Ürünleri İle Olan Ürün Ve Hizmet İlişkiniz Dolayısıyla Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmek Ve Sizi Kampanyalar Ve Avantajlardan Haberdar Edebilmek İçin Murat ÇAY Organik Arı Ürünleri Kişisel Bilgilerinizi Toplamaktadır Ve Bu Kapsamda İşlemektedir.

Bu Doğrultuda Murat ÇAY Organik Arı Ürünleri; Kişisel Verilerinizi, Her Türlü Şikâyetinizi Değerlendirmek Ve İşleme Almak, Ödemelerinizi İşleme Almak, Ürünlerimizi, Hizmetlerimizi, İletişim Yöntemlerimizi Ve İnternet Sitelerimizin İşlevselliğini Geliştirmek Ve Sizin İçin Kişiselleştirilmiş Ürünler, İletişim İçerikleri Ve Hedefe Yönelik Reklamlar Ve Ayrıca Ürün Tavsiyeleri Sunmak İçin Toplamakta Ve İşlemektedir.

Yukarıda Sayılan Amaçlar Doğrultusunda Murat ÇAY Organik Arı Ürünleri, Kişisel Verilerinizi, Açık Rızanıza İstinaden, Veya Sizinle Yaptığımız Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Halinde Veya Temel Hak Ve Özgürlüklerinize Zarar Vermemek Kaydıyla Meşru Menfaatimizin Gerektirdiği Hallerde, Burada Belirtilen Amaçlar Ve Kapsam Dahilinde İşlemekte Ve Saklamaktadır.

3.Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla, Kimlere Aktarıyoruz?

Kişisel Verileriniz Murat ÇAY Organik Arı Ürünleri Hissedarlarıyla, Doğrudan/Dolaylı Yurtiçi/Yurtdışı İştiraklerimizle, İş İlişkisinin Devamı Esnasında Birlikte Bizi Temsil Eden Ve/Veya Faaliyetlerimizi Yürütebilmek İçin İşbirliği Yaptığımız İş Ortağımız Olan Yurtiçi/Yurtdışı Kişi Ve Kurumlarla (Kargo, Gönderi, Çağrı Merkezi, Veri Tabanı, Bulut Vb. Hizmetleri Sunan Şirketlerle) Paylaşılabilmektedir. Ayrıca, Yasal Yükümlülüklerimiz Nedeniyle Ve Bunlarla Sınırlı Olmak Üzere Mahkemeler Ve Diğer Kamu Kurumları İle Kişisel Veriler Paylaşılmaktadır. Ayrıca, Unilever İnternet Sitelerini Ziyaretinize İlişkin Kişisel Verilerinizi Ve Gezinme Bilgileriniz Gibi Trafik Bilgilerinizi; Güvenliğiniz Ve Murat ÇAY Organik Arı Ürünleri'nin İlgili Mevzuat Kapsamındaki Yükümlülüklerinin İfası Amacıyla Yasal Olarak Bu Bilgileri Kanunen Talep Etmeye Yetkili Olan Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Paylaşabilecektir.

4.Kişisel Verilerinizi Nasıl Saklıyoruz?

Şirketimiz İle Paylaşılan Kişisel Verileriniz Murat ÇAY Organik Arı Ürünleri’nin Yurtiçi/Yurtdışı Güvenli Sunucularında İlgili Yasal Düzenlemelere, KVKK Hükümlerine Ve Murat ÇAY Organik Arı Ürünleri Standartlarına Uygun Olarak Saklanmaktadır. Bu Kapsamda Murat ÇAY Organik Arı Ürünleri, Kişisel Verilerinizin Güvenliğini Sağlamak Adına Yasal Mevzuat İle Belirlenen Gerekli Teknik Ve İdari Güvenlik Önlemlerini Almaktadır.

5.Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre İle Tutuyoruz?

KVKK Madde 7/F.1. Hükmü Uyarınca, Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Gerektiren Amaç Ortadan Kalktığında Ve/Veya İlgili Mevzuat Uyarınca Verilerinizi Saklamakla Yükümlü Kılındığımız Yasal Süreler Dolduğunda, Kişisel Verileriniz Tarafımızca Silinecek, Yok Edilecek Veya Anonim Hale Getirilecektir.

6.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız Nelerdir?

KVKK Madde 11 Uyarınca, Kişisel Verilerinizin İşlendiği Murat ÇAY Organik Arı Ürünleri Tarafından Veri Sorumlusu Sıfatı İle İşlediği Ölçüde;

Herhangi Bir Kişisel Verinizin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme;

Kişisel Verilerinizin İşlenme Faaliyetlerine İlişkin Olarak Bilgi Talep Etme;

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçlarını Öğrenme;

Kişisel Verilerin Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Üçüncü Kişilere Aktarılmış Olması Durumunda Bu Kişileri Öğrenme;

Kişisel Verilerin Eksik Veya Yanlış İşlenmiş Olması Halinde Bunların Düzeltilmesini İsteme;

Kişisel Verilerin İşlenmesini Gerektiren Sebeplerin Ortadan Kalkması Halinde Kişisel Verilerin Silinmesini Veya Yok Edilmesini İsteme;

Silme Ve Düzeltme İşlemlerinin, Verilerin Aktarıldığını Üçüncü Kişilere Bildirilmesi İsteme;

Kişisel Verilerin Otomatik Sistemler Vasıtasıyla İşlenmesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Aleyhte Sonuçlara İtiraz Etme; Ve

Kişisel Verilerinizin Kanuna Aykırı Bir Şekilde İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğramanız Halinde Bu Zararın Tazmin Edilmesini İsteme Hakkına Sahipsiniz.

Başvurunuzda Yer Alan Talepleriniz, Talebin Niteliğine Göre En Kısa Sürede Ve En Geç Otuz Gün İçinde Sonuçlandırılacaktır.

7.Tarafımıza Bildirmiş Olduğunuz Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

KVKK Madde 11'de Yer Alan Ve Yukarıda Sayılan Haklarınızı https://www.yorukcayir.com/iletisim/iletisim-formAdresindeki İletişim Formu Aracılığıyla Veya Yörükçayır Tüketici Hattını Arayarak Kullanabilirsiniz.